Kontakti


Prirediteljica festivala:
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za kulturo
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana

*
Izvršni producent:
Slovensko mladinsko gledališče
Vilharjeva 11
1000 Ljubljana

*

Spletna stran:
www.bobri.si

Elektronski naslov:
bobri@mladinsko-gl.si
*
Vodja programa:
Tadeja Pungerčar
bobri@mladinsko-gl.si
031 507 088
*
Direktor Slovenskega mladinskega gledališča in finančni vodja festivala:
Tibor Mihelič Syed
tibor.mihelic@mladinsko-gl.si

Informacije o vstopnicah, organiziranem obisku, spletni aplikaciji:
Urša Dolinšek
rezervacije.bobri@mladinsko-gl.si