Pet grdin

Julia Donaldson, Mladinska knjiga, 2018, 32. str.

Elektronski katalog Cobiss v slovenskem prevodu s ponatisi vred beleži kar 56 zadetkov slikanic in kartonk odlične angleške pisateljice in dramatičarke Julie Donaldson, ki jih, razen dveh, krasijo podobe nemškega ilustratorja Axla Schefflerja. Oba umetnika sta zelo priljubljena tudi med našimi mladimi bralci, še zlasti imajo radi slikanico Zverjasec (2005). Njuna najnovejša slikanica v prepesnitvi Nine Dekleva je verzna pripoved o (po mnenju nekaterih) petih najgrših afriških živalih: gnuju, hijeni, golouhem jastrebu, svinji bradavičarki in marabuju. Seveda pa so okusi različni, pristavita oba avtorja v spremnem besedilu Katero žival bi želeli videti, če bi odšli na safari?; mladičem omenjenih živali, recimo, se zdi vsa peterica naravnost čudovita. Ilustracije živali so zastavljene kot realistične podobe iz narave, posamezne živalske vrste so predstavljene z vsemi značilnostmi in postavljene v pristno okolje afriške savane. Tako je slikanica hkrati tudi poučna, verzi pa zabavni, pojoči in tekoči tudi v slovenskem prevodu. (IMČ).